Om företaget

Vår ägare, Köpings Bostads AB, insåg redan i mitten av 1980-talet att bolagets hyresgäster borde ges möjlighet att ta del av de nya satellitkanaler som då började distribueras via olika kabel-TV-nät. Utbyggnaden av de svenska kabel-TV-näten koncentrerades då i första hand till de större tätorterna, vilket innebar att Köping, som inte var tillräckligt kommersiellt intressant, kom att hamna långt ner på prioriteringslistan. I detta läge bestämde sig Köpings Bostads AB, efter samråd med kulturnämnd och kommunstyrelse, att i egen regi bygga det kabel-TV-nät som därefter byggts ut till ett komplett stadsnät. Till skillnad mot flertalet stadsnät i landet har Köpings stadsnät byggts utan vare sig kommunala-, statliga-, eller EU-medel.

Successivt har också ett stort antal privata hyresvärdar och villaägare anslutits till Köpings stadsnät och Köpings Bostads AB beslöt år 1991 att överföra hela verksamheten till ett helägt dotterbolag och Köpings Kabel-TV AB bildades.

I början av 1990-talet påbörjades försök och experiment med dataöverföring över kabel-TV-nät mellan Köpingskommuns minidator AS400, med överföringshastigheter på 64 kbit/s. I mitten av 1990-talet utökades försöket att omfatta även kommunikation för privatpersoner av det då ganska okända Internet. Försöket slog väl ut och de första externa Internetkunderna anslöts omkring 1995.

Vi har mångårig erfarenhet av fibertekniken och anslöt redan under 90-talet flera av Köpings kommuns förvaltningar till vårt fibernät. Den första villan anslöts via fiber redan 2006.

2009 utökades vårt täckningsområde till att omfatta även Kungsörs kommun och vi har sedan ett antal år tillbaka jobbat aktivt med att även ansluta fastigheter på landsbygden till vårt fibernät.

Vi är idag 9 personer anställda i Köpings Kabel-TV AB, merparten support- och systemtekniker samt kundmottagare. Vi köper också vissa administrativa tjänster från vårt moderbolag.

Företagets säte finns i Köping. Organisationsnummer: 556416-0769

Styrelse

Eftersom Köpings Kabel-TV AB är ett helägt kommunalt bolag utser Kommunfullmäktige ledamöterna, detta fastställs sedan av vår bolagsstämma.

Ordinarie ledamöter
Elizabeth Salomonsson (S) ordförande
Ola Saaw (M) vice ordförande
Börje Eriksson (S) ledamot

Ersättare
Maria Liljedal (SD)
Malin Vikman (S)

Revisorer
Johan Tingström, auktoriserad revisor
Peter Söderman, auktoriserad revisor
Göran Nilsson, lekmannarevisor

VI ÄR MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT SS-ENISO 14001
Välj språk
Minska smittspridning av Coronaviruset. Viktiga åtgärder inom Köpings Kabel-TV AB för att minska smittspridning. Läs mer
Toggle Bar