Styrelse

Eftersom Köpings Kabel-TV AB är ett helägt kommunalt bolag utser Kommunfullmäktige ledamöterna, detta fastställs sedan av vår bolagsstämma.

Ordinarie ledamöter

Elizabeth Salomonsson (S) ordförande
Ola Saaw (M) vice ordförande
Börje Eriksson (S) ledamot

Ersättare

Birgitta Andersson (C)
Tobias Söderhäll (S)

Revisorer

Johan Tingström, auktoriserad revisor (ordinarie)
Emil Forsling, auktoriserad revisor (ersättare)
Lena Johansson, lekmannarevisor (ordinarie)
Bo Nilsson, lekmannarevisor (ersättare)