Gott resultat

Gott resultat i kundundersökningen! 

Tack alla ni som tog er tid att svara på den kundundersökning vi nyligen genomförde. De svar vi fått är viktiga för oss i vårt fortsatta förbättringsarbete. Årets resultat gav oss MVG (Mycket väl godkänd) i betyg med ett NKI-index på 77,88 vilket självklart gör oss både stolta och glada! Detta var första gången vi genomförde en så pass omfattande undersökning och tanken är att med regelbundenhet fortsätta med samma undersökningsmetod för att kunna följa upp hur vi utvecklas.

Det är tack vare era synpunkter vi kan fortsätta att utvecklas och bli ännu bättre, så återigen, ett stort tack för att ni tog er tid att delta i vår undersökning.

  Läs mer